Frykt og avsky i demokratiet

Eirik Høyer Leivestad
Frykt og avsky i demokratiet
Vagant, 2020
ISBN 978-82-93856-00-9

Bestill her

Demokratiet er i krise. Illiberale statsledere, polariserende kulturkamp, digital informasjonskrig, ekstremisme og terror formørker vår tids politiske horisont. Stadig oftere lyder varsler om sivilisatorisk sammenbrudd, og mange spør seg om demokratiene vil være i stand til å håndtere fremtidens utfordringer.

I denne boka undersøker Eirik Høyer Leivestad demokratiets krise som motiv i den moderne kulturens selvrefleksjon, og sonderer 200 års vestlig idédebatt på jakt etter sammenhengene dagens hendelser inngår i. Ved å følge spenningen mellom masse og elite, trekker Frykt og avsky i demokratiet linjer fra 1800-tallets diskusjoner om likhet til nåtidens diskusjoner om populisme og sosiale medier. Resultatet er en historie om det moderne demokratiet, fortalt gjennom forfattere og tenkere som Alexis de Toqueville og Søren Kierkegaard, Karl Marx og Friedrich Nietzsche, Hannah Arendt og Theodor W. Adorno.

Leivestad spenner opp et rikt idéhistorisk bakteppe for å reflektere over det han anser som vår tids sentrale motsigelser og tegn på omveltning. Han analyserer en situasjon der politisk demokratiunderskudd faller sammen med kulturelt demokratioverskudd, der offentlighetens fragmentering ledsages av rop om sensur og ensretting, der skillet mellom høyre og venstre forvirres av nye konfliktlinjer, og paranoia og dommedagsstemning brer om seg.

Hvordan kan demokratiet som livs- og styreform ruste seg for en tid der det vil trues av så vel indre konflikter som planetariske kriser?

«Velkommen til fremtiden.»
– Frank Rossavik, Aftenposten

«… et både inspirerende og ettertenksomt bidrag til den demokratiske selvrefleksjonen, som vi med en stadig mer akutt følelse av fare har blitt nødt til å føre de siste årene. (…) Leivestad [gir] oss et begreps- og tenkeapparat som er nyttig enten man forsøker å forstå nazismen, trumpismen eller Facebook og Twitter.»
– Jonas Bals, Klassekampen

«I Frykt og avsky i demokratiet giver den norske filosof og idéhistoriker Eirik Høyer Leivestad en forrygende og bredt belest gennemgang af de vestlige eliters moderne masseangst de sidste 200 år.»
– Mikkel Thorup, Dagbladet Information]

«… et overbevisende idéhistorisk portrett av angsten for massene som har fulgt det moderne demokratiet hakk i hæl frem til vår tid.»
– Stian Gabrielsen, Kunstkritikk

«Boka kom før det vi kanskje kunne kalle stormingen av den moderne Bastillen, Kongressen, 6. januar 2021. Men [den] er som en bruksanvisning for å forstå hvilke krefter som er i spill.»
– Andrew Kroglund, Agenda Magasin

«Frykten for den kravstore massen er en gjennomgangsfigur i mye politisk filosofi på 1800-tallet. Eirik Høyer Leivestads bok skisserer opp demokratiets utfordringer på imponerende vis.»
– Karsten Aase-Nilsen, Vårt Land

«Leivestad [skriver] med ironisk snert og stilistisk eleganse.»
– Gro Jørstad Nilsen, Prosa 

«Frykt og avsky i demokratiet är en mycket lärd essä om en lång linje av kulturpessimistiska demokratiskeptikers förfärade samtidsbetraktelser och litanior över en krisartad modernitet. (…) Høyer Leivestad [skriver] imponerande flyhänt, elegant och tillgängligt om svåra frågor, tunga författarskap och djupa tankar. Handlaget är lätt, om än aldrig lättsinnigt. Som idéhistorisk essä håller arbetet hög internationell klass, i stil med en Pankaj Mishra eller en Jan-Werner Müller.»
– Hjalmar Falk, Ord & Bild

«I Frykt og avsky i demokratiet demonstrerer Leivestad med imponerende klarhed, hvordan fornemmelsen af en enten latent eller manifest krise er lige så gammel som demokratiet selv, og hvordan spændingerne mellem elite og masse har formet samfundstænkningen i Vesten gennem mere end 200 år. (…) Den eminent skrivende Leivestad viser, hvordan indflydelsesrige tænkere fra Platon til Joseph de Maistre har om ikke foragtet så i hvert fald frygtet masserne, pøblen. Men det er især med den anden industrielle revolution, masseproduktionen og urbaniseringen i 1800-tallet, at elitens demokrater såvel som antidemokrater begynder at se sig over skulderen.»
– Asker Hedegaard Boye, Weekendavisen 

«Der udkommer i disse år utallige bøger om populismen og demokratiets krise. De fleste af dem er hakkelse skåret i livets rejsestald, hurtigt skrevet og hurtigt glemt. Det gælder ikke Leivestads bog, der har fortjent et længere liv. Pointerne falder tæt, analyserne er nuancerede og forankret i en stor belæsthed. Bogen udmærker sig desuden ved ikke at være skrevet i et mandarinsprog for særligt indviede. (…) Er populisme- og massebegreberne vage og uklare, er Leivestads fremstilling det til gengæld ikke. Frykt og avsky i demokratiet er ikke blot krystalklart skrevet, men overbeviser også i sit udvalg og overblik. Forfatteren sammenfatter koncist og med stor autoritet, citaterne er velvalgte og præcise. På blot 200 sider gennemløbes 200 års politisk idéhistorie, uden at man savner mellemregninger, og uden at fremstillingen på noget tidspunkt føles overfladisk eller forsimplende. Forbløffende nok bliver der faktisk også plads tilovers til såvel realhistorisk kontekst som mindre biografiske skitser.»
– Adam Paulsen, Atlas Magasin

«Leivestad er kritisk, men det er en informert kritikk, skrevet av en som har lest de forfatterne det er tale om. Denne tempererte omgangen med ulike begreper og ideer åpner opp for anerkjennelse og drøftelse av innsikter, også når de stammer fra dem en kritiserer. Det er en velsignet ferdighet i en tid hvor mange offentlige intellektuelle og fast thinkers lanseres som om man skulle velge et fotballag en reservasjonsløst heier på – eller en farlig folkeforgifter som man må ta avstand fra, og hvor det blir vanskelig å få ørenslyd for hva det er folk forsøker å si, midt i all vreden og larmen.»
– Ivar Bakke, Man of Letters

«Leivestad er flink med metaforer, og han har et levende og lekende språk. Fremstillingen er preget av humor, ironisk snert og intellektuelt overskudd. Han viser en imponerende oversikt og evne til å trekke linjer mellom svært forskjellige tenkere. Som leser blir man sittende igjen med en lang rekke assosiasjoner og en følelse av å ha vært utsatt for, og ta del i en relativt sjelden iderikdom. (…) Som et eklektisk forsøk på å anspore til ny (og gammel) tenkning på en lærd og underholdende måte er boken glimrende.»
– Mats Lillehagen, Norsk sosiologisk tidsskrift