Oversettelser

Christoph Menke, Rett og vold
H//O//F
2022
https://forlagethof.no/katalog/rett-og-vold/

Joseph Vogl, Kapitalens spøkelse
H//O//F
2018
https://forlagethof.no/katalog/kapitalens-spokelse/

Peter Sloterdijk, I samme båt: om hyperpolitikk
H//O//F
2017
(med Anders Dunker)
https://forlagethof.no/katalog/i-samme-bat-om-hyperpolitikk/

Walter Benjamin, Skrifter i utvalg II
Vidarforlaget
2014
(mange oversettere)
https://walterbenjamin.no/skrifter-i-utvalg/

Walter Benjamin, Skrifter i utvalg I
Vidarforlaget
2014
(mange oversettere)
https://walterbenjamin.no/skrifter-i-utvalg/